Giới thiệu sản phẩm

    • Nguồn Photphate tự nhiên cân bằng cho bể nước mặn ULNS (chế độ dinh dưỡng thấp). Cân bằng N-P tránh bị DINOFLAGELLATES
    • Được thiết kế nâng Nồng độ PO4 = 0 ppm.
    • Nên sử dụng kết hợp với sản phẩm Infinity Pro, Infinity Bac, NO3 LR để duy trì cân bằng.

Chính sách khách hàng

Infinity Po4 Up 1000ml – Dung Dịch Bổ Sung Po4 Cho Hồ Cá Biển

440.000