Giới thiệu sản phẩm

Cách sử dụng :

1ml/ 100l nước

Liều lượng sử dụng hàng ngày cho 100l nước ( tham khảo ) :

Loại bể: 

    •  bể san hô hỗn hợp : 0.3 ml
    • SPS Frag : 0.6 ml
    • SPS Dominant : 0.4 ml
    • Dinh dưỡng ở mức rất thấp : 0.2 ml

Chính sách khách hàng

Redsea Trace Colors C ( IRON + ) 500ml – Tăng Màu Xanh Cho San Hô

360.000