Giới thiệu sản phẩm

Vật Liệu Lọc Cao Cấp – Rina Block-filter

KÍCH THƯỚC : 20x10x5

GIÚP CUNG CẤP NƠI CHO HỆ VI SINH VẬT LỌC NƯỚC

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN , ĐỆM PH , KH CHO MÔI TRƯỜNG NƯỚC ỔN ĐỊNH

Chính sách khách hàng

Vật Liệu Lọc Cao Cấp – Rina Block-filter 20x10x5

500.000

Danh mục: