Giới thiệu sản phẩm

Vật Liệu Lọc Cao Cấp – Rina Block-filter

KÍCH THƯỚC : 10x10x5cm

GIÚP CUNG CẤP NƠI CHO HỆ VI SINH VẬT LỌC NƯỚC

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN , ĐỆM PH , KH CHO MÔI TRƯỜNG NƯỚC ỔN ĐỊNH

Chính sách khách hàng

Vật Liệu Lọc Cao Cấp – Rina Block-filter 10x10x5

160.000

Danh mục: