Giới thiệu sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

  • Hiệu quả cao hơn so với các loại vật liệu lọc thông thường trong việc xử lý NH3 và NO3.
  • Công nghệ lọc sinh học tiên tiến nhất.
  • Sản phẩm phù hợp với cả hồ nước mặn và nước ngọt.
  • Bao gồm 2 khối với diện tích 1080m2 diện tích bề mặt mỗi khối.
   Kích thước: 10 x 10 x 2.5cm
  • Mỗi Khối Sứ Lọc MANTIS BIO-FILTER BLOCK sử dụng cho hồ 200L nước .

Chính sách khách hàng

Sứ Lọc Mantis Bio-Filter Block

465.000